top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Holmlia Kulturhavn

Vi ønsker oss en kulturarena og sosial møteplass for hele bydelen!

Stiftelsen Holmlia Kulturhavn jobber for å etablere en kulturscene på Holmlia og for å skape kulturtilbud for lokalbefolkningen i Søndre Nordstrand. Vi ønsker oss et rom som er stort nok, fleksibelt nok og hvor det er lav terskel for å oppsøke rommet. Vi har høye tanker om innhold og kvalitet. Målet er å få et sted på nøytral grunn og hvor alle føler seg velkomne. Innholdet skal vise Holmlia- og Oslo-Sør beboeres engasjement, likheter og forskjeller.
 

About & Subscribe
bottom of page