top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Holmlia Kulturhavn

- et hjem for kulturarrangementer og en sosial møteplass for hele bydelen!

Stiftelsen Holmlia Kulturhavn jobber for å etablere en fast kulturarena på Holmlia og for å skape kulturtilbud for lokalbefolkningen i Søndre Nordstrand. Vi ønsker oss et rom som er stort nok, fleksibelt nok og hvor det er lav terskel for å oppsøke rommet. Vi har høye tanker om innhold og kvalitet. Målet er å få en kulturarena på nøytral grunn og hvor alle føler seg velkomne. Innholdet skal vise Holmlia- og Oslo-Sør beboeres engasjement, likheter og forskjeller.
 

Siden Holmlia Kulturhavn først inntok en nedlagt restaurant i mars 2023 med én konsert, har vi nå fått leieavtale med OBOS for å skape en kulturarena på Holmlia som skal fylles med kulturarrangementer, debatter og kunst- og kulturverksted. Denne arenaen dekker noen behov, men ikke alle. Derfor, mens vi samtidig jobber for å beholde den nedlagte restauranten, jobber vi også målrettet for å etablere en større kulturarena. En kulturarena som kan fungere som en storstue og sosial møteplass for bydelens befolkning, der alle kan ta del i kulturarrangementer som aktive deltakere eller som tilskuere.
 

About & Subscribe
bottom of page