• Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Holmlia Kulturhavn

Vi ønsker oss en kulturarena og sosial møteplass for hele bydelen!

Stiftelsen Holmlia Kulturhavn jobber for å etablere en kulturscene på Holmlia og for å bedre kulturtilbud for barn og unge i bydelen. Vi ønsker oss et rom som er stort nok, fleksibelt nok og hvor det er lav terskel for å oppsøke rommet. Vi har høye tanker om innhold og kvalitet. Målet er å få et sted på nøytral grunn og hvor alle føler seg velkomne. Innholdet skal vise Holmlia-beboernes engasjement, likheter og forskjeller.
 

Hva har skjedd så langt?

- Vi ansetter!
Vil du være med på å påvirke og å utvikle kulturlivet på Holmlia? Vi søker en engasjert og erfaren prosjektleder som kan bidra i utviklingen av en kulturarena og kulturtilbud på Holmlia. Stillingsutlysningen finner du
her.

- Juni 2022; Tildelt støtte fra Oslo kommune og Anthonstiftelsen! Nå kan vi blant annet engasjere en prosjektleder for å ta dette viktige arbeidet videre. Ansettelsesprosessen starter for fullt rett over sommeren. 

- Mai 2022; Flere møter med Kulturetaten, Deichman, Kulturskolen og Byråden for kultur, idrett og frivillighet. Vi ser konturene av kulturscenen! 

- Mars 2022; Vi har fått tildelt støtte fra Sparebankstiftelsen og Kulturrådet til en forprosjektperiode! Støtten fra Kulturrådet og Sparebankstiftelsen gir et viktig signal. De er med på spleiselaget selv om en storstue i vårt lokalsamfunn ikke står ferdig ennå. Kulturbruksundersøkelsen fra 2021 viste at det står aller dårligst til i vårt område. Det er svært lite oppsiktsvekkende når det mangler en arena for kultur på Holmlia som ikke er tilknyttet religiøse samfunn. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

- Februar 2022; Vi har tatt initiativ ovenfor Oslo kulturskole for å få i gang en større satsing på kulturtilbud på Holmlia. På Rosenholm barneskole starter det opp gratis tilbud i AKS-tiden allerede etter vinterferien, og vi er nå under utvikling av flere tilbud på Lusetjern barneskole. Gøy at kulturskolen satser på Holmlia! 

 
- Januar 2022; denne appellen vår ble tatt opp i byrådsmøte om budsjettbehandling for 2023. Nå venter vi spent på utfallet! 

- Vi jobber videre politisk for å få med lokalpolitikere og byrådet på å etablere gode kulturtilbud på Holmlia og en arena for å vise det fram. Stedet kan være en sosial møteplass sentralt i bydelen vår. Under 'Vedtak" har vi lagt ut alle politiske vedtak som nå omhandler Holmlia og en kulturscene. I tildelingsbrevet for 2022 fra byråden til Kulturetaten, er kulturscene på Holmlia nevnt under Prioriterte områder og oppdrag (se merket i gult på s. 6 og s.13 her). Nå håper vi også Oslo sør-satsingen blir med på å tildele midler for å få på plass en kulturarena midt i satsingsområdet deres! 

 
- Vi er i kontakt med lokale lag og foreninger om deres ønsker og innspill til hva en kulturarena på Holmlia skal være. Har du ønsker for hva en kulturarena på Holmlia skal inneholde? Ta gjerne kontakt her. 
 
- Høsten 2021: Holmlia Kulturhavn er i dialog og har møter med sentrale aktører som blant annet OBOS, Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Kulturetaten, Deichman, Oslo sør-satsingen og Oslo kulturskole. Vi har også etablert kontakt med interesserte leietakere. Prosjektet er et puslespill som begynner å ta form. 


Kulturbruksundersøkelse for områdesatsingene i Oslo som kom i april 2021, viser at tilfredsheten med kulturtilbudene er desidert lavest i vårt område. Fordi kulturen mangler rom er det svært lite overraskende at vi er på sisteplass. Vi forventer at en oppfølging av vedtakene som omhandler kulturscene på Holmlia vil gi løsninger og åpne rom for kulturen, slik at man på kort tid vil kunne øke tilfredsheten betraktelig. Det blir spennende å se hvordan byråden vil sørge for at dette skjer og at disse urettferdige forskjellene jevnes ut.

- Mars 2021: Holmlia Kulturhavn stiftes! En gjeng frivillige ildsjeler fra Holmlia går sammen om å danne en stiftelse, for å jobbe med å etablere en kulturarena og å skape kulturarrangementer på Holmlia. 


Det er på tide å få på plass en storstue på Holmlia nå!