top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Holmlia Kulturhavn

kulturarrangement for både store og små Tidligere hendelser:

- April 2023: I samarbeid med Forandringshuset, BUSH, Vær Stolt, Søndre Aas gård, Holmlia Junior og Deichamn Holmlia og beboere fra Holmlia, arrangerte vi Eid fest i Holmliaparken den 29.april. Det kom omkring 3000 mennesker og ble en stor suksess hvor en sammen gir Søndre Nordstrands beboere en anledning til å møtes og feire.

- April 2023 - Holmlia Kulturhavn har fått innvilget støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Kulturrådet sin støtteordning ARENA og Oslo Kommune sitt løpende arrangørtilskudd. Tusen takk for at dere tror på oss og sikrer oss forutsigbarhet!

- Mars 2023 - Holmlia Kulturhavn inntok gamle "JAMS" på Holmlia senter hvor Holmlia Yacht Club djs og band fylte okalet til randen. Anne på Landet stod for mat og drikke til de over 300 gjestene som kom inn. Vi måtte dessverre nekte flere i døra da det var fullt. Takk til OBOS for lån av lokale. Takk til alle som kom
og til dere som ikke kom inn, så vil det komme flere kvelder i løpet av året.


- Mars 2023 arrangerte vi Ung Kultur Møtes (UKM) i samarbeid med Forandringshuset, Vær Stolt og BUSH. Hele ni innslag ble meldt inn - musikk, visuell kunst, foto og tekstilkunst ble fremført/vist frem. Alle kom videre til fylkessamlingen som foregikk på Sentralen mid april. Gleder oss til neste år allerede. DEt er mye talen i Søndre Nordstrand og bydelen ble godt lagt merke til på Sentralen - i positiv forstand. 

- Februar 2023 arrangerte vi samtalen "Third Culture Kids" i samarbeid med Deichman Holmlia og Oslo Met som har en filial på Holmlia. Sosialantropolog Monika Grønli Rosten fra Oslomet innledet om aktuell forsking på feltet. Forfatterne Sarah Zahid, Hamsa Hirzi og Aon Naqva hadde en samtale med Holmlia Kulturhavn sin prosjektleder Einar Idsøe Østevik Eidsvåg  og leste dikt. Samtalen var støttet av Fritt Ord. I løpet av åren vil det arrangeres en ny debatt. Mer info kommer!

​- Januar 2023; Holmlia Kulturhavn inviterte kulturaktører på Holmlia til et møte i Bydelshuset på Holmlia Senter. Hele 40 personer møtte opp. Holmlia Kulturhavn fortalte om hvem vi er og hva vi gjør, Deichman pratet om hvordan det oppussede biblioteket vil bli og aktørene satt i grupper for å kartlegge behov og se på muligheter. Stemningen var god, og vi er positivt innstil til engasjementet på Holmlia og fremtiden.

- Desember 2022; Holmlia Kulturhavn deltar på OBOS sitt seminar på Holmlia Senter om Holm-tomta. Erling Dokk Holm ledet sem
inaret og «vår egen» Marius fra Holmlia lokalhistorie snakket om Holmlia. Fem arkitektbyrå la frem sitt forslag om hva som kan gjøres med Holm-tomta, og tre av de nevnte Holmlia Kulturhavn som partnere i å drive en kulturscene på tomta. Det er vi meget glad for og ser frem til prosessen videre. På oss virker det som at OBOS tar byutvikling på alvor. Lover bra!

- November 2022; Holmlia Kulturhavn deltar på Holmliaseminaret på Forandringshuset

- Oktober 2022; Einar Idsøe Østevik Eidsvåg ansettes som prosjektleder for Holmlia Kulturhavn. Med
hans lange erfaring innenfor prosjektledelse, mangfoldsarbeid og kulturbransjen, er vi glade for å ha fått ham med på laget og at Holmlia faktisk får en egen fulltidsansatt som skal jobbe med kultur! 

- September 2022; Vi ansetter!
Vil du være med på å påvirke og å utvikle kulturlivet på Holmlia? Vi søker en engasjert og erfaren prosjektleder som kan bidra i utviklingen av en kulturarena og kulturtilbud på Holmlia. Stillingsutlysningen finner du
her.

- Juni 2022; Tildelt støtte fra Oslo kommune og Anthonstiftelsen! Nå kan vi blant annet engasjere en prosjektleder for å ta dette viktige arbeidet videre. Ansettelsesprosessen starter for fullt rett over sommeren. 

- Mai 2022; Flere møter med Kulturetaten, Deichman, Kulturskolen og Byråden for kultur, idrett og frivillighet. Vi ser konturene av kulturscenen! 

- Mars 2022; Vi har fått tildelt støtte fra Sparebankstiftelsen og Kulturrådet til en forprosjektperiode! Støtten fra Kulturrådet og Sparebankstiftelsen gir et viktig signal. De er med på spleiselaget selv om en storstue i vårt lokalsamfunn ikke står ferdig ennå. Kulturbruksundersøkelsen fra 2021 viste at det står aller dårligst til i vårt område. Det er svært lite oppsiktsvekkende når det mangler en arena for kultur på Holmlia som ikke er tilknyttet religiøse samfunn. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

- Februar 2022; Vi har tatt initiativ ovenfor Oslo kulturskole for å få i gang en større satsing på kulturtilbud på Holmlia. På Rosenholm barneskole starter det opp gratis tilbud i AKS-tiden allerede etter vinterferien, og vi er nå under utvikling av flere tilbud på Lusetjern barneskole. Gøy at kulturskolen satser på Holmlia! 

 
- Januar 2022; denne appellen vår ble tatt opp i byrådsmøte om budsjettbehandling for 2023. Nå venter vi spent på utfallet! 

- Høsten 2021; Vi jobber videre politisk for å få med lokalpolitikere og byrådet på å etablere gode kulturtilbud på Holmlia og en arena for å vise det fram. Stedet kan være en sosial møteplass sentralt i bydelen vår. Under 'Vedtak" har vi lagt ut alle politiske vedtak som nå omhandler Holmlia og en kulturscene. I tildelingsbrevet for 2022 fra byråden til Kulturetaten, er kulturscene på Holmlia nevnt under Prioriterte områder og oppdrag (se merket i gult på s. 6 og s.13 her). Nå håper vi også Oslo sør-satsingen blir med på å tildele midler for å få på plass en kulturarena midt i satsingsområdet deres! 

 
- Vi er i kontakt med lokale lag og foreninger om deres ønsker og innspill til hva en kulturarena på Holmlia skal være. Har du ønsker for hva en kulturarena på Holmlia skal inneholde? Ta gjerne kontakt her. 
 
- Høsten 2021: Holmlia Kulturhavn er i dialog og har møter med sentrale aktører som blant annet OBOS, Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Kulturetaten, Deichman, Oslo sør-satsingen og Oslo kulturskole. Vi har også etablert kontakt med interesserte leietakere. Prosjektet er et puslespill som begynner å ta form. 


Kulturbruksundersøkelse for områdesatsingene i Oslo som kom i april 2021, viser at tilfredsheten med kulturtilbudene er desidert lavest i vårt område. Fordi kulturen mangler rom er det svært lite overraskende at vi er på sisteplass. Vi forventer at en oppfølging av vedtakene som omhandler kulturscene på Holmlia vil gi løsninger og åpne rom for kulturen, slik at man på kort tid vil kunne øke tilfredsheten betraktelig. Det blir spennende å se hvordan byråden vil sørge for at dette skjer og at disse urettferdige forskjellene jevnes ut.

- Mars 2021: Holmlia Kulturhavn stiftes! En gjeng frivillige ildsjeler fra Holmlia går sammen om å danne en stiftelse, for å jobbe med å etablere en kulturarena og å skape kulturarrangementer på Holmlia. Ønsket om å organisere arbeidet med kulturtilbud på Holmlia, vokste fram fra lokale beboere med 10 års fartstid innenfor frivillig arbeid med kulturelle arrangement og aktiviteter. Etter et bredt forankret grasrotopprop for kulturscene på Holmlia i oktober 2020, ble det tydelig at det er et stort behov for en lokal kulturscene. Dette ønsker HKH å gjøre noe med! 

About & Subscribe
bottom of page