top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Holmlia Kulturhavn jobber også politisk for å få etablert en kulturarena for hele bydelen på Holmlia. Her er en oversikt over alle politiske vedtak som nå omtaler etablering av kulturarena på Holmlia:


Søndre Nordstrands bydelsutvalg vedtak, saksnr. 70/23
"Søndre Nordstrand Bydelsutvalg ber OBOS og PBE om å sørge for å regulere plass til en større
kulturarena i planene for utbyggingen av Rosenholm.
Forslaget sendes OBOS og PBE. Byrådslederens kontor settes på kopi."
Møtedato: 22.06.2023, sitat fra side 21 i protokollen

I tildelingsbrevet for 2022 fra byråden til Kulturetaten, er kulturscene på Holmlia inkludert under Prioriterte områder og oppdrag (se merket i gult på s. 6 og s.13 her)
.Søndre Nordstrand bydelsutvalg, saksnr. PS 20/114 om Oslo Sør:
«Bydelsutvalget ønsker at Oslo Sør ser på muligheten for å etablere en kulturscene i tilknytning til det nye Holmlia senter i samarbeid med OBOS og Oslo Kommune. Dette vil kunne bli en god og nyttig møteplass til glede for hele bydelen». 
Møtedato: 17.12.2020, sitat fra s.34 i protokollen her. 
 
 

Søndre Nordstrand bydelsutvalg, PS21/63 om opprustning av Deichman Holmlia:
«Punkt 3: Oppgradering av biblioteket innenfor arealene Deichman disponerer i dag, løser ikke plassbehovene for et godt og bredt bibliotektilbud. BU ber om at oppgradering og utvidelse av bibliotek skal ses i sammenheng med arealene OBOS disponerer i underetasjen. Plassmangel for biblioteket og kulturscenebehovene kan løses gjennom utvidelse av totalarealene med henvisning til mulighetene som har åpnet seg i underetasjen inntil Deichman. Dette alternativet som innebærer utvidelse av et helhetlig kulturtilbud, er ønsket av og bredt forankret i befolkningen.
BU ber derfor om at lokale og engasjerte aktører som Holmlia Kulturhavn inkluderes tidlig i planleggingen. Dette er for å sikre en helhetlig planlegging og unngå en fragmentert utvikling da utviklingen vil kunne realiseres på ulike tidspunkt.» 

Møtedato 06.05.2021, sitat fra s.29 i protokollen her. 
 
 
 
Oslo kommune, bystyret 16.06.2021:
«Kulturscene på Holmlia
Bystyret viser til det pågående arbeidet for å få på plass en kulturscene på Holmlia som har enstemmig støtte i Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand i vedtak 63/2021. Midlene som avsettes til oppussing av Deichman Holmlia ses i sammenheng med behovet for og mulighetene for å utvide biblioteket og samtidig sikre en kulturscene. Deichman, Kulturetaten, Bydelsutvalget og lokale aktører trekkes med i det videre arbeidet.»

Fra s. 3 i protokoll her. 

About & Subscribe
bottom of page