top of page

8.mars: Den internasjonale kvinnedagen

Dato: Fredag 8. mars Tema : Vold i nære relasjoner Et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp Oasen og Holmlia Kulturhavn

8.mars: Den internasjonale kvinnedagen
8.mars: Den internasjonale kvinnedagen

Tid & sted

08. mars 2024, 18:00 – 21:00

Holmlia Kulturhavn , Holmliaveien 75, 1255 Oslo, Norway

Om arrangementet

Program (med forbehold om endringer)

18:00-18:05 Velkommen ved Holmlia Kulturhavn og Norsk Folkehjelp Oslo, Oasen

18:05-18:20 Representant fra bydelen – Hvordan kontakte bydelen når du/andre opplever vold?

18:20-18:40 Barnevern

18:40-19:00 Jurk / Oslo krisesenter

19:00 - 19:10 Pause

19:10-19:30 Politiet – Hvordan de jobber forebyggende med vold i nære relasjoner i bydelen

19:30- 19:40 Ordfører i Oslo

19:40-20:00 Underholdning

20:00-20:20 Sofasamtale – Hvordan kan vi i nærmiljøet jobbe sammen for å forebygge vold i nære relasjoner?

20:20-20:30 Innspill fra salen

20:30- 20:40 Underholdning og slutt

Arrangementet er gratis. 

Om samarbeidspartner: 

Norsk Folkehjelp Oslo har drevet integreringsprogrammet Oasen, 2001, Norsk Folkehjelp Oslo, Oasen er spesielt tilrettelagt for kvinner med flyktning- og innvandrerbakgrunn. Hovedmålsetningen til Norsk Folkehjelp Oslo, Oasen har vært å styrke kvinners og ungdoms deltakelse i samfunnet og i familiene.

For å kunne oppnå dette er det viktig med gode møteplasser, helst lokalt for kvinner og unge i deres egne nærmiljøer. Terskelen for å delta reduseres dersom det ikke er store avstander fra hjem til møteplass. Det er viktig for spesielt kvinner å kunne komme ut av sin isolerte tilværelse i hjemmet og bygge nye nettverk på tvers av nasjonalitet, religion og språk.

Norsk Folkehjelp Oslo, Oasen har gjennomført språktrening, gode og trygge møteplasser, arbeidsmarkedsorientering, dagsturer for mødre og barn/unge, helge- og ukesopphold for mødre og barn, førstehjelpskurs for både kvinner og ungdommer, livredning i vann for å nevne noen eksempler på aktiviteter.

Under pandemien har vi klart omstillingen til å digitalisere gode og trygge møteplasser, samt at vi har møtt befolkningen der de bor med god og sikker informasjon om Covid-19.

Norsk Folkehjelp Oslo, Oasen har rekruttert minoritetskvinner og menn til arbeidsoppgaver i prosjektene, både som ansatte og som frivillige. Vi rekrutterer selvsagt også majoritetskvinner og menn.

Resultatene som Norsk Folkehjelp Oslo, Oasen viser gir gjentatte gode tilbakemeldinger både fra brukerne samarbeidspartner og donorene til prosjektene.

https://www.facebook.com/OasenFolkehjelpa

Del på sosiale medier

bottom of page