top of page

ULTIMA 2024 Lyden av minner er lyden av hjem

Sammen med Ultima festivalen inviterer vi til lydvandring og konsert. Lydvandringen er tilgjengelig på ECHOES-appen fra 7. september

ULTIMA 2024 Lyden av minner er lyden av hjem
ULTIMA 2024 Lyden av minner er lyden av hjem

Tid & sted

07. sep. 2024, 10:00

Holmlia Kulturhavn og rundt Holmlia, Holmlia Senter vei 12, 1255 Oslo, Norway

Om arrangementet

Ultimafestivalen inviterer til lydvandring og konsert: Lyden av minner er lyden av hjem

Lydvandringen er tilgjengelig på ECHOES-appen fra 7. september. 

Den 14. september blir det guided vandring kl 16.00 - 18.00, oppmøte ved Holmlia Kultuhavn

Gratis 

Scroll down for info in English 

 

Hva kan lyd fortelle oss om et sted? Lyder inntar steder, og steder skaper lyd. Vi alle sitter på historier, minner og erfaringer knyttet til spesifikke plasser i omgivelsene rundt oss og nabolaget vi beveger oss i. Hva lytter vi til? Hvem lytter vi til? Og hvordan kan det å lytte til forbindelser mellom oss selv og stedet vi bor, åpne opp nye rom for refleksjon og fantasi?

Lyden av minner er lyden av hjem er en lydvandring som kan oppleves på og rundt Holmlia under Ultimafestivalen 2024. Ved å scanne en QR-kode åpnes et kart med en rute som vil lede deg gjennom en lydvandring laget av ungdommer fra Holmlia. Stedene du vil besøke i denne lydvandringen er nøysommelig plukket ut av de enkelte ung-kunstnerne. Hvert stoppested representerer personlige erindringer, lydlandskap, minner, lengsler, drømmer og relasjoner. Lydvandringen er et resultat av en workshop arrangert av Ultima Curating Lab, der deltakerne har fått verktøy og veiledning fra etablerte kunstnere.

Lydvandringen kan oppleves under hele festivalperioden.

14. september inviterer vi publikum til Holmlia for en guidet vandring etterfulgt av live radioshow med SASUSU Radio utenfor BUSH. Arrangementet starter utenfor Holmlia Kulturhavn. Der blir det servert mat og drikke før vi begir oss ut på lydvandringen.

NB: Informasjon med QR-kode og oppmøtested kommer!

Årets Curating Lab består av Danee Feng, Amika Elfendi, Victor Vogel, Anna Näumann, Martijn Joling og Elisteinar Tengi. Curating Lab er et kurs for unge kuratoraspiranter organisert av Ultima og partnerskapet Sounds Now, som sikter mot bredere inkludering og representasjon i samtidsmusikkfeltet.

I samarbeid med Holmlia Kulturhavn, Oslo Met, Forandringshuset og BUSH. 

Støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune/Oslo sør-satsingen og EUs kulturprogram Kreativ Europa som en del av Sounds Now.

Last ned appen ECHOES fra Google Play her eller App Store her.  

English: 

ULTIMA 2024 Lyden av minner er lyden av hjem (sound walk and concert)

Sound walk available on the ECHOES-app from 7 September

14 September (guided walk) 16.00 - 18.00

Holmlia Kulturhavn and around Homlia

Free event 

What can sound tell us about a place? Sounds occupy places, and places create sound. We all have stories, memories and experiences linked to specific places in our surroundings and the neighbourhoods we live in. What are we listening to? Who are we listening to? And how can listening to connections between ourselves and the place we live open up new spaces for reflection and imagination?

Lyden av minner er lyden av hjem (‘the sound of memories is the sound of home’) is a sound walk that can be experienced in and around Holmlia during Ultima 2024. Scanning a QR code opens a map with a route that will lead you along an audio walk created by young people from Holmlia. The places you will visit on this walk have been carefully selected by these individual young artists. Each stop represents personal memories, soundscapes, longings, dreams and relationships. The sound walk is the result of a workshop organised by Ultima Curating Lab where participants received tools and guidance from established artists.

The sound walk can be experienced throughout the festival period. On 14th of September we invite the audience to Holmlia for a guided walk followed by a live radio show with SASUSU Radio outside BUSH. The event starts outside Holmlia Kulturhavn. Food and drinks will be served before we embark on the sound walk. NB: Information with QR code and meeting point coming soon.

This year's Curating Lab team consists of Danee Feng, Amika Elfendi, Victor Vogel, Anna Näumann, Martijn Joling and Elisteinar Tengi. Curating Lab is a course for young curatorial aspirants organized by Ultima and the Sounds Now partnership, aiming for broader inclusion and representation in the contemporary music field.

In collaboration with Holmlia Kulturhavn, OsloMet, Forandringshuset and BUSH. Supported by Oslo kommune/Oslo sør-satsingen and the Creative Europe Programme of the European Union as part of Sounds Now.

Read more about Ultima here. 

Del på sosiale medier

bottom of page